Spelregels en speluitleg van Klootschieten


Speluitleg klootschieten - Hoe werkt klootschieten?

Klootschieten wordt gespeeld op een vooraf besproken parcours, meestal op een verharde weg of mooie bospaden met een lengte van
ongeveer 3-5 km. Het kan gespeeld worden met vele spelers, men vormt teams van 3 tot 6 personen per team.


Het doel van klootschieten is simpel...
In zo weinig mogelijk worpen het parcours afleggen. Het team met de minste worpen is de winnaar!


Werptechniek van Klootschieten
Bij het gooien van de klootschietbal is alleen een onderhandse worp toegestaan.


Spelregels Klootschieten
Men gebruikt 1 klootschietbal per team en neemt één reserve kloot mee voor het geval van verlies. Ieder team neemt naast de 2 klootschietballen een
klootschiethark, pen en scorelijst mee. Er wordt per 2 teams gestart aan het begin van het parcours, deze teams blijven bij elkaar over het gehele parcours.

Bij aanvang van het parcours gooien de eerste spelers van ieder team om de beurt de klootschietbal zo ver mogelijk. Nadat de eerste spelers van de teams
gegooid hebben, gooit telkens de volgende speler van het team dat het MINST ver gegooid heeft weer als eerste. Het is dus zaak steeds verder te gooien dan de tegenpartij.

Bij een worp moet de klootschietbal eerst de verharde weg raken. Wanneer de klootschietbal eerst de berm raakt, wordt er wel een worp genoteerd, maar moet de volgende speler uit het team weer dezelfde uitgangspositie innemen. Indien de bal na een worp op de verharde weg blijft liggen, moet deze daar blijven liggen.

Scorelijst klootschieten bijhouden!
Op het scoreformulier worden de namen van de spelers van het team genoteerd en in deze volgorde gooit men ook. Bij een worp lopen de andere spelers van de teams vooruit zodat zij kunnen aangeven waar de klootschietbal is blijven liggen. De volgende speler moet vanuit deze positie gooien. Het vooruitlopen heeft tevens als functie dat men de klootschietbal in het oog houdt als deze van de verharde weg in de berm of sloot raakt. Wanneer dit gebeurt, zoekt men de “kloot” op en legt deze aan de kant van de weg (in de berm). De volgende speler kan weer vanaf dat punt via de verharde weg gooien.
Voordat een speler de klootschietbal gooit, moet er duidelijk een harde kreet worden gegeven, zodat spelers en omgeving attent zijn. 

Men roept vaak: “DAAAAAAR KOMT IE!”

Wie is de winnaar bij Klootschieten?
Zodra een speler heeft gegooid, wordt dit op het scoreformulier genoteerd. Na afloop van het parcours wordt de score van alle groepen geteld. De groep met het minst aantal worpen is winnaar!

Spelregels klootschieten en Scorelijsten klootschieten printen:

 

Scorelijst Scorekaart Klootschietbal Nl
PDF – 1,3 MB 4187 downloads
Klootschieten Spelregels Speluitleg Hoe Werkt Klootschieten
PDF – 2,7 MB 3501 downloads