Home » Spelregels Klootschieten

Spelregels Klootschieten

Speluitleg Klootschieten

Klootschieten (recreatief) wordt gespeeld op een vooraf besproken parcours, meestal een verharde weg of mooie bosweg met een lengte van ongeveer 3-5 km. Het kan gespeeld worden met vele spelers, men vormt teams van gelijke aantallen, gebruikelijk is 4-6 personen per team. Het doel van het spel klootschieten is simpel: in zo weinig mogelijk worpen het parcours afleggen. Het team met de minste worpen is de winnaar!

Werptechniek van Klootschieten
Bij het gooien van de klootschietbal is alleen een onderhandse worp toegestaan. Andere werpvormen zijn verboden. De hoogte van de baan van de klootschietbal is vrij en afhankelijk van het parcours en de ondergrond.

Spelregels Klootschieten
Men gebruikt 1 klootschietbal per team en neemt één reserve kloot mee voor het geval van verlies of beschadiging. Ieder team neemt naast de 2 klootschietballen een klootschiethark een pen en een scorelijst voor Klootschieten mee. Er wordt per 2 teams gestart aan het begin van het parcours, deze teams blijven bijelkaar over het gehele parcours. Bij aanvang van het parcours gooien de 2 eerste spelers van ieder team de klootschietbal zo ver mogelijk. Nadat de eerste spelers van de teams gegooid hebben, gooit de volgende speler van het team die het MINST ver gegooid heeft weer als eerste. Het is dus zaak steeds verder te gooien dan de tegenpartij.

De bedoeling van Klootschieten

Het is de bedoeling om met het team het parcours in zo weinig mogelijk worpen af te leggen. Op het scoreformulier worden
de namen van de deelnemers van het team genoteerd en in deze volgorde gooit men ook. Bij een worp lopen de andere spelers van de teams vooruit zodat zij kunnen aangeven waar de klootschietbal is blijven liggen. De volgende speler moet vanuit deze positie gooien. Het vooruitlopen heeft tevens als functie dat men de klootschietbal in het oog houdt als deze van de verharde weg in de berm of sloot raakt. Wanneer dit gebeurt, zoekt men de "kloot" op en legt deze aan de kant van de weg (in de berm). De volgende speler kan weer vanaf dat punt via de verharde weg gooien. Voordat een speler de klootschietbal gooit, moet er duidelijk een harde kreet worden gegeven, zodat de medespelers en omgeving niet gevaar lopen. Men roept vaak: “Daar komt ie!”.


Scorelijst klootschieten bijhouden!
Zodra een speler heeft gegooid, wordt dit op het scoreformulier genoteerd. Bij een worp moet de klootschietbal eerst de verharde weg raken. Wanneer de klootschietbal eerst de berm raakt, wordt er wel een worp genoteerd, maar moet de volgende speler uit het team weer dezelfde uitgangspositie innemen. Indien de bal na een worp op de verharde weg blijft liggen, moet deze daar blijven liggen. Na afloop van het parcours wordt de score van iedere groepen geteld. De groep met het minst aantal worpen is winnaar!

 

Hieronder kunt u Spelregels en Scorelijsten Klootschieten gratis Downloaden.

 

Scorelijst Klootschieten
PDF – 6,3 MB 2144 downloads
Spelregels Klootschieten
PDF – 6,3 MB 9707 downloads